پروژه ها

  1. پروژه ی دهکده آبی پارس:
    اجرای دیوار قسمت ViP مجموعه دهکده آبی پارس واقع در جاده مخصوص کرج
۲. اجرای سه مدل کامپوتایل آجرنما سفید, لوتوس سفید و حصیری طلایی در دیوار رستوران نایب
۳. اجرای کامپوتایل طرح موج سفید در مرکز تن آسایی و سلامت هانا
۴. اجرای کامپوتایل مدل موج سفید در سقف لابی مجتمع بوستان پاسداران
۵. اجرای کامپوتایل مدل حصیری سفید و طلایی در دیوار و مدل موج سفید در سقف کارخانه داروسازی فارمد
۶. اجرای کامپوتایل مدل حصیری کرم و موج سفید در دیوار دفتر مدیریت ترمینال غرب تهران